Hakkımızda

İlk kurulum planlaması Çukurova Üniversitesin kurulması ile başlayan Botanik Bahçesi, başlangıçta,  yaklaşık 800 dekarlık bir alan olarak planlanmış,  ancak süreç içerisinde, küçülerek 200 dekara kadar düşmüştür. Öneminin yeterince anlaşılamaması da buna eklenince yeterince gelişememiş, bilimin ve halkın kullanımına açılamamıştır.

Adana ili,  Botanik bahçesi kurulması için Türkiye’ deki en ideal coğrafik ve iklim yapısına sahiptir.  Ancak, Botanik Bahçesinin kurulması ne kadar önemliyse, bahçenin sürdürülebilir bir yaşama sahip olması da o kadar önemlidir.

Bu amaçla,  Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Nihat Gökyiğit’in  yaptığı ANG vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuş,  ülkemizdeki en başarılı ve tek özel Botanik Bahçesi olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile ilişkiler geliştirilmiş ve bu kapsamda bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Üniversitemiz Fahri doktora unvanına sahip olan Gökyiğit , Üniversitemiz Botanik Bahçesinin yaşaması için yaklaşık 20 yıldır manevi ve maddi katkılarını hiçbir zaman esirgememiştir. 1999 yılında yapmış olduğu bağışla Botanik Bahçesi hizmet binası yapılmıştır.

İstanbul da kurmuş olduğu NGBB bahçesi sayesinde edinilen bilgi ve deneyimlerin Üniversitemiz Botanik Bahçesine aktarılmasının yanında, revize edilmesi içinde üniversitemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlamışlardır. Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından, Ülkemiz doğası ve Üniversitemiz Botanik Bahçesine vermiş olduğu destekten dolayı, Botanik Bahçesine “ÇUKUROVA  ÜNİVERSİTESİ ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ “  adının verilmesi uygun bulunmuştur.