Misyonumuz

Botanik Bahçesi Nedir?

Betonlaşmanın çevremizi sımsıkı sardığı günümüzde yeşile hasret kalarak yaşamaya çalışıyoruz. Canlı bitkileri tanımaktan uzak bir neslin yetişmekte olduğunu düşünülürse gelecekte çocukları bekleyen tehlikeyi daha iyi görebiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde rastladığımız botanik bahçeleri bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır. İnsanların canlı bitkilerle tanışması imkânını sunan botanik bahçeleri canlı bitki örneklerinin sergilendiği bahçelerdir.

Bahçemizin Temel Misyon ve Amaçları  

Anavatanı  Anadolu ve Mesompotamya olan günümüz kültür bitkilerinin yabani atasal formlarının koleksiyonunu oluşturarak koruma altına almak.

Botanik Bahçesinin, ülkemizin endemik bitkiler bakımından zengin olan bölgeleri (Toros dağları ve Amanos dağları) içerisinde yer alması nedeniyle endemik bitkilerin  koleksiyonunu oluşturarak koruma altına almak .

Sulak alanlar bakımından zengin olan Göksu deltası, Çukurova Deltası gibi yakın alanlar sayesinde zengin bir sulak alan bitki koleksiyonu oluşturma Sulak alanların önemi ve işlevlerini halka tanıtmak.

İklimsel yapının uygunluğu sayesinde,  görselliği ön plana çıkan zengin bir tropikal ve sub-tropikal  bitki türü koleksiyonu oluşturmak. 

Botanik Bahçesinin, ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olan Çukurova içerisinde yer alması nedeniyle zengin bir ekonomik bitkiler koleksiyonu oluşturmak.

Botanik bahçemiz çok sayıda omurgasız türünün yanı sıra 6 tür sürüngen, 30 tür kuş ve 8 tür memeliden oluşan omurgalı faunasına ev sahipliği yapmaktadır. Çarpık kentleşme, bilinçsiz avcılık ve zirai ilaçlar gibi nedenlerle nesilleri hızla yok edilen ve yaşam alanları ellerinden alınan bu hayvanları korumak ve onlara yaşam alanı sağlamak.