Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Saliha KIRICI

Üye


Prof.Dr. Zerrin SÖĞÜT

Üye


Prof.Dr. Necattin TÜRKMEN

Üye


Dr.Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN

Üye